Het administratiekantoor in Nuth waar alles draait om u en uw onderneming!

Administratiekantoor


Het opstellen van bijvoorbeeld je aangifte inkomstenbelasting is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Deze last neemt Parkstad Adviesgroep jou graag uit handen. 

In ons vaandel staan het persoonlijke contact, wederzijdse vertrouwen en constructief overleg hoog aangeschreven. 

Wij staan je graag bij met onze dienstverlening.

Het opstellen van financiële administraties, het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiften vormt de basis van onze dienstverlening. Parkstad Adviesgroep verzorgt vervolgens een rapportage snel en efficiënt.


Wilt u een deel van dat werk zelf in handen houden? Dan kunt u kiezen voor ons snelle en veilige online boekhoudsysteem.

Zodra de resultaten van uw bedrijf zijn vastgelegd krijgt u inzicht in de prestaties van uw bedrijf. Parkstad Adviesgroep voert meteen een analyse van de cijfers uit. U heeft daardoor direct inzicht in de door de onderneming behaalde rendementen.

Uit ervaring weten wij dat het verkregen inzicht vragen oproept. Waarom is het rendement niet hoger? Laat ik kansen liggen? Betaal ik niet teveel belasting?

Parkstad Adviesgroep kan op basis van de eigen expertise op veel vragen direct een antwoord geven. Bij meer complexe vaktechnische vraagstukken zullen wij één of meerdere vakspecialisten inschakelen.

De financiële administratie geeft al uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. De administratie geeft u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.

Met een goede administratie bent u in staat om direct te reageren op veranderingen. Parkstad Adviesgroep helpt u bij het opstellen, beheren en interpreteren van de administratie. Wij analyseren uw bedrijfsgegevens en zetten ze vervolgens in de juiste context.

Op deze manier maken wij de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering zichtbaar. Vervolgens kijkten wij samen met u hoe u de zwakke punten kunt ondervangen en de sterke punten kunt optimaliseren.

Het voeren van een salarisadministratie is veel werk. U moet zorgvuldig bijhouden wat u betaalt aan salaris, reiskosten, vergoedingen en welke sociale premies u afdraagt.

Daarnaast houdt u het ziekteverzuim, de verlofdagenregistratie en de persoonlijke gegevens van de medewerkers bij in uw personeelsadministratie.

Ook voor het voeren van de salaris- en personeelsadministratie kunt u bij Parkstad Adviesgroep terecht. Wij geven u inzicht in en advies over uw personeelsbeleid.

Jaarlijks moet u uw vermogenverschaffers, crediteuren, maar ook uw personeel en de Belastingdienst inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf. Dat doet u met de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

 • de jaarrekening
 • overige gegevens en bijlagen
 • voor middelgrote en grote bv's hoort hier ook nog een directieverslag bij

U schakelt Parkstad Adviesgroep in voor het opstellen, beoordelen en/of controleren van uw jaarrekening. In de jaarrekening geeft Parkstad Adviesgroep weer hoe uw  bedrijf zich heeft ontwikkeld in de gerapporteerde periode.
Daarnaast bevat de jaarrekening een aantal analyses en interpretaties.

 • Denk bijvoorbeeld aan een meerjarenoverzicht en diverse kengetallen.
 • Met deze extra informatie kunnen u en andere belanghebbenden snel zien in welke situatie uw bedrijf zich bevindt.
 • Het verslag brengt ook de (toekomstige) ontwikkelingen in kaart.
 • Parkstad Adviesgroep helpt u de analyses te interpreteren.
 • Daarnaast laat hij u zien waar de kansen liggen en hoe u die kunt benutten.

Parkstad Adviesgroep is u van dienst bij uw fiscale aangiften omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting.

Op basis van uw administratie rekent Parkstad Adviesgroep voor u uit wat u aan belasting moet betalen of retour ontvangt. Indien nodig vragen wij ook uitstel voor u aan. Parkstad Adviesgroep werkt vaak samen met de fiscaal adviseur. Bijvoorbeeld bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Welke fiscale aangiften kan Parkstad Adviesgroep voor u verzorgen?

 • fiscale aangifte omzetbelasting
 • fiscale aangifte loonbelasting
 • fiscale aangifte inkomstenbelasting
 • fiscale aangifte vennootschapsbelasting

Naast deze regelmatig voorkomende aangiften zijn er nog andere die eenmalig of incidenteel voorkomen. Ook deze verzorgen wij graag voor u.